Je kan bij mij terecht voor alle relationele en psychische problemen en levensvragen. Als klinisch psycholoog en psychotherapeut draag ik zorg voor een goede, werkbare therapeutische relatie. Je kan je verhaal doen in alle rust en vertrouwen.

We houden rekening met kwetsuren en gevoeligheden uit het verleden, maar verkennen ook sterktes, veerkracht en wat steun kan bieden.

Mogelijke thema’s :

Omgaan met ingrijpende ervaringen (rouw en verlieservaringen, trauma en schokkende ervaringen, pesten,…)
Omgaan met lichamelijke klachten (stress, burn out, hyperventilatie, prikkelbare darmsyndroom,…)
Emotionele moeilijkheden (angst, depressie, innerlijke onrust, verdriet, eenzaamheid,…)
Relationele problemen (gezin, werk, sociaal,…)
Gedragsproblemen (op het gebied van seksualiteit, verslaving, geweld)

Ook cliënten met kenmerken van autisme kunnen bij mij terecht.

Ik combineer o.a .EMDR, systeemtheoretische psychotherapie, traumatherapie en hartcoherentietraining aangepast aan je hulpvraag.

Ik werk trauma informed en verwijs graag naar de film The Wisdom of Trauma.

Ik neem voorzorgsmaatregelen om uw bezoek coronaveilig te laten verlopen. Indien ziek of na hoogrisicocontact, vraag ik met aandrang uw afspraak via videobellen te laten doorgaan of te annuleren. Bedankt alvast om mee zorg te dragen voor elkaar !

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close