20200219_125553

Ik ben erkend psycholoog, psychotherapeut , hartcoherentiecoach en emdr-therapeut(i.o.). Ik ben lid van verschillende beroepsverenigingen.

Ik voldoe aan de voorwaarden voor terugbetaling van psychotherapie via uw ziekenfonds.

Ondernemingsnummer  0713.549.717

Visum Psycholoog

In overeenstemming met artikel 25, §1 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, wordt het diploma van klinisch psycholoog van Veerle HUTSEBAUT, geboren op 23 november 1965, met rijksregisternummer 651123-318-46, geviseerd door het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, VeiligheidvandeVoedselketenenLeefmilieu,onderhetvisumnummer 263499.

Psychologencommissie

VEERLE HUTSEBAUTPSYCHOLOOG2021

Dit attest werd uitgereikt door de Psychologencommissie en bevestigt dat Veerle HUTSEBAUT van 1 januari tot en met 31 december 2021 geregistreerd is op de officiële lijst van psychologen in België en bijgevolg de bij Wet beschermde titel van psycholoog mag dragen. Deze inschrijving als psycholoog houdt in dat vernoemd persoon de vereiste opleiding heeft genoten en juridisch gebonden is aan de deontologische code voor psychologen. Deze inschrijving dient jaarlijks hernieuwd te worden. Inschrijvingsnummer: 652116726

Lid van

Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen https://www.vvkp.be/

Belgische Federatie Psychologen https://www.bfp-fbp.be/

emdr-belgium.be

Belgian Institute For Psychotherapy https://www.instituutpsychotrauma.com/

Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling. http://www.bvrgs.be

Stressmanagement en Hartcoherentietraining : http://www.louvanie.be

Interactie-Academie http://interactie-academie.be/

integrativa.be

Konnekt-it : http://www.doorverwijzen.be   http://www.ikzoekhulp

Vind een Psycholoog : http://www.vind-een-psycholoog.be

Vind een therapeut : http://www.vind-een-therapeut.be

Intervisiegroep EMDR en traumatherapie

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close