Aanbod

Gezinsgericht en herstelgericht werken vanuit  het Systeemtheoretisch denkmodel,EMDR (i.o.) en het Good Lives Model .

Ik zoek samen met jou hoe ingrijpende ervaringen in de levensgeschiedenis een plaats kunnen krijgen en het huidige leven en je huidige relaties minder kunnen verstoren. We houden rekening met kwetsuren en gevoeligheden uit het verleden, maar rekenen evenzeer op sterktes, veerkracht en wat steun kan bieden.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close