Specialisatie

  • Seksuele gevoelens en/of grensoverschrijdend gedrag naar minderjarigen
  • Hulpverlening aan wie zich zorgen maakt over seksuele gevoelens, verlangens of gedrag van zichzelf of een belangrijke andere in je leven.
  • Psychotherapie (individueel of in groep) bij seksueel grensoverschrijdend gedrag
    (plegers,slachtoffers,belangrijke derden)
  • Stoppen met misbruik op internet
  • Parafilie
  • Pedofilie
  • Traumaverwerking
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close