Voor wie

20181218_115422Artist: Sven Verhoene

Wil je stilstaan bij je relaties met anderen? Wil je hierbij je sterktes en veerkracht optimaal benutten? Wil je op zoek gaan naar verbinding met wie belangrijk voor je is en op zoek gaan naar je sterktes om te werken aan verandering en welzijn? Wil je inzicht in de waarden die voor jou belangrijk zijn en hoe er naar te leven?

Vraag je je af waarom meningsverschillen met mensen die je dierbaar zijn soms uit de hand lopen in slaande ruzies? Komt er geweld voor in je gezin of groeide je op in een omgeving met geweld? Wil je werken aan herstel en vaardigheden verwerven om anders met problemen om te gaan? Hoor je in je omgeving dat het zo niet verder kan?

Maak je je zorgen om het gedrag van dierbaren?

Dan kunnen we daarover een gesprek aangaan.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close